Maligan koncept, prvi dio, Igalo 2017

01 Dec 09:00 - 03 Dec 15:00 01 Dec 09:00 - 03 Dec 15:00 - Igalo Igalo
Institut "Dr Simo Milošević" Igalo Institut "Dr Simo Milošević" Igalo
Http:/www.fizioterapeuti.me/me/dodatna-usavr C5 A1avanja...   More info

Maligan koncept, drugi dio, Igalo 2018

02 Feb 09:00 - 04 Feb 16:00 02 Feb 09:00 - 04 Feb 16:00 - Igalo Igalo
Institut "Dr Simo Milošević" Igalo Institut "Dr Simo Milošević" Igalo
Http:/www.fizioterapeuti.me/me/dodatna-usavr C5 A1avanja...   More info

Kurs A modul (ekstremiteti) tehnike Cyriax

24 Mar 09:00 - 26 Mar 16:00 24 Mar 09:00 - 26 Mar 16:00 - Igalo Igalo
Institut "Dr Simo Milošević" Igalo Institut "Dr Simo Milošević" Igalo
Iskoristite priliku da naučite od fizioterapeuta Stivena de Koninka (Steven de Coninck) koji je učio od Dr Džejmsa Sirijaksa (Dr James Cyriax). Kurs će biti održan od 24. do 26...   More info

Basic PNF (1 dio) 2018 Igalo

13 May 09:00 - 17 May 14:00 13 May 09:00 - 17 May 14:00 - Igalo Igalo
Udruženje fizioterapeuta Crne Gore Udruženje fizioterapeuta Crne Gore
PNF je jednostavno usklađenost znanja, svjesnosti i pokreta. Fizioterapeut pacijentu pomaže iz svih pravaca, u svim pozicijama, kako bi stimulisao najbolje reakcije tijela...   More info

Basic PNF (2 dio) 2018 Igalo

27 Jun 09:00 - 01 Jul 14:00 27 Jun 09:00 - 01 Jul 14:00 - Igalo Igalo
Udruženje fizioterapeuta Crne Gore Udruženje fizioterapeuta Crne Gore
PNF je jednostavno usklađenost znanja, svjesnosti i pokreta. Fizioterapeut pacijentu pomaže iz svih pravaca, u svim pozicijama, kako bi stimulisao najbolje reakcije tijela...   More info


© 2017 Siguez